پراکندگی جغرافیایی گیاه زنجبیل

اين گياه بومي آسياي جنوب شرقي است و در نواحي گرمسيري در نيمكره شرقي و غربي کآشت مي شود. اين گياه به ويژه در آفريقا، چين، هندوستان و جاماييكا به منظور صادرات پرورش داده مي شود. دو کشور چين و هندوستان از عمده کشورهاي توليد کننده اين گياه هستند. فرم صادراتي زنجبيل به صورت کاملاً خرد شده و پوست کنده و يا به صورت نسبتاً خرد شده و پوست نكنده عرضه مي شود. ريزوم پوست کنده يا زنجبيل سفيد در جاماييكا و ريزوم پوست نكنده يا زنجبيل خاکستري عمدتاً در چين و ريزوم نسبتاً خرد شده و پوست نكنده درهندوستان، بنگال، نيجريه، استراليا و ژاپن توليد مي شود. زنجفیل گیاه بومی هندوستان است که امروزه در شمال آفریقا، جنوب آسیا و آفریقای شمالی کشت می‌شود و با توجه به محل کشت در رنگ‌های زرد، سفید و قرمز وجود دارد.

نیازهای اکولوژیکی زنجبیل:

منشا زنجبیل مناطق گرم و مرطوب است. این گیاه در طول رویش به رطوبت فراوان، نور کافی و دمای مناسب نیاز دارد. در مناطقی که میزان بارندگی 3000 میلی متر در سال بوده و از پراکنش مناسبی در طول رویش گیاه برخوردار باشد، می توان زنجبیل را با اطمینان کامل به صورت دیم کشت کرد. زنجبیل نسبت به بی آبی متحمل نیست، زیرا سیستم ریشه ای آن گسترش کمی دارد. به همین دلیل در شرایط کم آبی از شدت فتوسنتز و میزان عملکرد ریزوم به شدت از کیفیت دارویی آن می کاهد. در شرایط مناسب رطوبت، گیاهان از رشد و نمو مطلوبی برخوردار گردیده و تعداد ریزوم های ثانویه آنها افزایش می یابد. چنانچه میزان بارندگی و پراکنش آن در طول رویش گیاه مناسب نباشد می بایست گیاهان تحت آبیاری کافی قرار گیرند. آبیاری غرقابی برای زنجبیل مناسب نیست زیرا علاوه بر ایجاد اختلال در رشد گیاه، احتمال ابتلا گیاهان به بیماری های قارچی را نیز افزایش می دهد.

زنجبیل را می توان در ارتفاع 300 تا 1500 متر از سطح دریا کشت کرد. شدت نور نقش بسیار مهمی در رشد و نمو و عملکرد ریزوم زنجبیل دارد. نیاز نوری این گیاه در مراحل مختلف رویش متفاوت است. به طوری که جوانه زنی بذرها در تاریکی انجام می شود. این گیاه در مراحل ابتدای رویش به نور متوسط و در مرحله گلدهی به نور فراوان نیاز دارد.

زنجبیل به سرما بسیار حساس است و دمای پایین سبب کاهش شدید عملکرد محصول می شود. اگر چه بذر ها در دمای 22 تا 25 درجه سانتی گراد سبز می شوند ولی دمای مطلوب برای سبز شدن آنها 30 درجه سانتی گراد گزارش شده است که در این شرایط تمام بذر ها به طور یکنواخت سبز می شوند.

ویرایش : مهندس مریم سرچمی – کارشناس ارشد صنایع غذایی