خواص درمانی زنجبیل

اثرات زنجبیل بر سیستم گردش خون

در طب سنتی چین، زنجبیل براي بهبود جریان خون استفاده می شود که منجر به تحریک جریان خون کل بدن از طریق اثر تحریکی قوي بر عضلات قلبی و رقیق کردن خون میگردد.

اثر زنجبیل بر قلب و عروق

زنجفیل به عنوان یک گیاه ضد افزایش فشارخون و هم چنین شل کننده عروق میباشد که به طور مستقیم و غیرمستقیم بر فشارخون تاثیرگذار است.

اثر زنجبیل بر دستگاه گوارش

این گیاه در پیشگیري از تهوع و استفراغ نیز مفید است و برخلاف اکثر داروهاي ضدتهوع که بر روي سیستم عصبی مرکزي عمل میکنند، اثر زنجبیل بر روي فعالیت لوله گوارش موضعی است.

اثر حفاظتی زنجبیل در مقابل مواد شیمیایی و رادیواکتیو

عصاره هاي مختلف زنجبیل داراي اثرات حفاظتی برخلاف آسیب هاي بافتی القاء شده توسط مواد شیمیایی میباشند.

اثرات زنجبیل بر عضلات صاف

ریزوم زنجبیل داراي اثرات ضد اسپاسم در بیماري هاي مختلف سیستم تنفسی از قبیل سرماخوردگی، آسم و درد قفسه سینه است. همچنین جهت پیشگیري از اسپاسم هاي قاعدگی و دیسآمنوره از طریق شل کردن عضله صاف رحم مورد استفاده قرار می گرفته است.

اثرات ضدالتهابی زنجبیل

یکی از ویژگیهاي التهاب افزایش اکسیداسیون آراشیدونیک اسید، تولید پروستاگلاندین و لوکوترین ها است. بسیاري از مطالعات نشان دادهاند که زنجبیل داراي اجزایی با خواص ضدالتهابی است.

درمان کمردرد با زنجبیل

خمیر زنجبیل خاصیت ضد التهابی  دارد و برای درمان روماتیسم، یا درد آرتروز بسیار مفید است. 1 قاشق غذاخوری پودر زنجبیل (یا زنجبیل تازه رنده شده)، 5 قطره  اسانس اوکالیپتوس، و 2 قاشق چای خوری روغن زیتون (یا روغن کنجد).  بر روی ناحیه دردناک، ماساژ داده و با یک پارچه می بندیم تا گرم شود پس از چند ساعت با آب گرم می شوئیم.

ویرایش : مهندس مریم سرچمی – کارشناس ارشد صنایع غذایی